Kowalski är ett efternamn som existerar i ett flertal olika former. Alternativa stavningar inkluderar; Kowalinski, Kofax, Kowalczyk, Kovanko, Kovelman, Kovel, Kowlaski, Kowalik, Kowal, Kovalsky och Kovac.

Flertalet källor anger Kowalski som ett polskt namn, men dess exakta rötter är i själva verket okända. De mest trovärdiga källorna ser dess ursprung som antingen polskt eller ryskt men det går att hitta i historiska källor från en mängd olika platser. Man har hittat namnet i olika sammanhang från så spridda länder som Polen, Ryssland, Ukraina, Tyskland, Vitryssland, Tjeckien, Slovakien, Kroatien och Ungern.

Det råder delade meningar om ursprunget är judiskt eller kristet. Klart är att ordet har sina rötter i ett ord från 600-talet, “kowac”, vilket ungefär betyder “att smida”, “smed” eller “järnarbetare”. Kowalski hör i och med det till den kategori av efternamn som syftar på ett yrke som någon tidigare förfäder ägnat sig åt. Det finns dock en faktor som komplicerar denna slutsats.

Även om Kowalski syftar på yrket smed eller närliggande så så finns det också de som menar att suffixet “-ski” implicerar land- eller godsägare, liknande den betydelse ordet “von” har på tyska. Kowalski kan i och med det också syfta på en person som har sina rötter på någon av alla de platser som kallas för Kowal.

Heraldiskt förknippas namnet främst med 1100-talets korståg till det heliga landet. Namnet kopplades då samman till en sköld dekorerat av ett rött fällt med ett svärd ovanpå samt två turkiska halvmånar bredvid. Symboliken i skölden ska tydligen syfta på korsriddarnas seger över det muslimerna.

Idag förknippas Kowalski framför allt med ett antal kända personligheter som bär namnet, samt att det fungerar som en slags kortnamn för en viss typ av karaktärsdrag. I den meningen syftar man på ett slags stoisk arbetarklass, människor som gör vad som krävs för att få jobbet gjort.