Jochen Kowalski

Den tyske kontratenoren Jochen Kowalski är en av världens mest efterfrågade artister inom sitt gebit med många års erfarenhet och många framträdande roller i internationella operauppsättningar på sitt CV. Han föddes år 1954 i vad som då kallades Öst-Tyskland i byn Nauen och tillbringade sina ungdomsår där. Hans föräldrar började tidigt ge honom musikalisk skolning som skulle gagna honom under hans vuxna karriär.

Jochen påbörjade sin professionella musikaliska bana vid Hanns Eislers konservatorium i Berlin under slutet av 1970-talet, där tränade han under den framstående sångpedagogen Marianne Fischer-Kupfer. 1983 tog han examen och fick snabbt en anställning som solosångare vid Komische Oper Berlin, Berlins komiska opera. Han väckte tidigt uppmärksamhet på lokal nivå genom sin prestation som titelrollen i Händels “Giustino”, i regi av Harry Kupfer. Sitt internationella genombrott fick han genom rollen som Orpheys i Glucks opera “Orpheus och Euredice” år 1987. Uppsättningen blev en stor succé på den nivå att det föranledde en internationell turné med föreställningen, bland andra med uppmärksammade framträdanden i London.

Men Jochens kapacitet som sångare är på den nivå att han aldrig stått utan arbete. Vid sidan av sina genombrottsroller har han varit en ständigt anlitad artist. Han har sedan slutet av åttiotalet varit kontrakterad av Statsoperan i Berlin, men framträtt på ett flertal scener på internationell nivå. Bland övriga rollprestationer märks till exempel rollen som Daniel i oratoriet Beshazzar, Orlofsky i Fladdermusen. En av hans karriärs största stunder inföll då han debuterade på the Metropolitan som just Orlofsky år 1994.

Han har utöver roller i ett flertal operor framfört ett stort antal solokonserter i Europa, USA och Japan, bland många andra. Hans omfång och förmåga som artist har gjort att han fått jobba med många framstående dirigenter som Marriner, Negri, Harmooncourt, Zubin och många andra. Kowalskis röst finns utöver det dokumenterad i ett stort antal skivinspelningar och framträdanden på TV.