Marian Albertovich Kowalski

Marian Albertovich Kowalski är mest känd som astronom. Hans viktigaste arbete bestod i analys och kartläggning av rörelsemönstret hos fler än 3000 stjärnor. Det var ett arbete som ledde till att han kunde motbevisa tesen om att vår galax kretsar kring ett enormt objekt, som man fram tills då trodde skulle finnas i dess mitt. Han bidrog utöver det till forskning som gjort bestämningen av planeters banor mer exakt. Detta gjorde han genom att mer precist kunna ange Neptunus rotation runt solen.

Den berömde astronomen var av polsk-rysk börd och föddes i Dobrzyn nad Wisla i Polen år 1821. Den vetenskapliga banan inledde han genom studier på St. Petersburgs universitet 1945 och han visade tidigt tecken på att vara en ovanligt begåvad vetenskapsman. Hans doktorsavhandling hade hans beräkningar om Neptunus rotation till grund, och det är inte annat än att anse som en flygande start på vetenskapskarriären.

Hans höga prestationsnivåer och goda slutledningsförmåga ledde till att han redan sju år efter att han påbörjat sina studier på universitetet fick två prestigefyllda chefsjobb. Dels som chef för observatoriet i Kazan samt också som dekanus vid fakulteten för fysik och matematik i samma stad. Det var vid den här tiden som han inledde arbetet med att kartlägga mer än 3000 stjärnor i Vintergatan. Ett gigantiskt arbete om man ser till att man på den tiden var tvungen att genomföra alla matematiska beräkningar för hand.

Kowalski skulle komma att spendera resten av sitt liv i Kazan, hand avled år 1884 och han vilar nu på stadens katolska kyrkogård. Det är värt att nämna att även hans avkomma, sonen Aleksandr Kowalski fick en karriär som bidrog till mänsklighetens samlade kunskaper genom sitt arbete på observatoriet i Pulkovo. Marian själv har postumt hedrats genom att man namngett kratrar efter honom på både månen och mars.